O NAS AKTUALNOSCI STREFA KLIENTA KONTAKT
i-Petrol Rozwiązania dla rynku paliw. Badania laboratoryjne, szkolenia i dzoradztwo, Ekologiczne aspekty produktów naftowych

Program jakości PetroPlus

Program jakości PetroPlus jest systemem zarządzania, zapewniającym stałą jakość na każdym etapie dystrybucji paliw.

System obejmuje szeroki zakres działań będących podstawą i wsparciem dla jednostek zajmujących się obrotem paliw. Do najważniejszych elementów systemu można zaliczyć:

  • badania laboratoryjne próbek paliwowych w momencie przyjęcia produktu
  • badania zgodności produktu oferowanego do sprzedaży
  • szkolenia pracowników w zakresie istotnych elementów zabezpieczenia jakości
  • prezentację wyników badań
  • wspólne akcje propagujące i prezentujące standardy jakości
  • doradztwo techniczne

Uczestnictwo w programie zapewnia najwyższe standardy, gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania paliw w samochodach. Jest jednocześnie wyznacznikiem stosowania najlepszych procedur postępowania. Dla posiadających certyfikat uczestnictwa jest narzędziem mającym zwiększyć zaufanie klientów, przez co staje się deklaracją czynnego dbania o jego jakość.

Program skierowany jest przede wszystkim do sprzedawców i dystrybutorów benzyn oraz olejów napędowych. Jest również gwarancją dla kupujących zachowania wysokiej jakości i czystości paliwa. Jakość w nowoczesnym przedsiębiorstwie jest najlepszą inwestycją. I tak jak każdą inwestycją należy zarządzać nią strategicznie. Długofalowe planowanie, kontrolowanie i ocena stają się ważnym elementem zarządzania całym przedsiębiorstwem. Z tego też względu należy monitorować proces jakości w takim stopniu, w jakim jest to zasadne.

i-Petrol dysponuje takimi narzędziami, przez co w sposób znaczący może wspierać ten proces. Dostarczamy rozwiązania, dzięki którym obraz jakości staje się jasny i przejrzysty. Z tego też powodu firma i-Petrol wdrożyła program PetroPlus. Pobieramy dla Państwa próbki oraz przeprowadzamy analizy, wraz z oceną techniczno-prawną zgodności. Przygotowujemy materiały szkoleniowe dla pracowników mające na celu podnoszenie ich poziomu wiedzy z zakresu jakości. Element ten jest bardzo istotny, szczególnie w kontakcie z klientami. Należy pamiętać, że to pracownicy są pierwszym kontaktem i od ich przygotowania w ogromnej mierze zależy wizerunek całego przedsiębiorstwa. Ich merytoryczne przygotowanie pozytywnie wpływa na jego postrzeganie.

W zależności od złożoności struktury firmy, przygotowaliśmy trzy różne wersje dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Wszystkie one zawierają zbieżne elementy i gwarantują wyróżnienie się na rynku, różniąc się jedynie zakresem przeprowadzonych działań. Z całą jednak pewnością tworzą pozytywny wizerunek dla kooperantów oraz klientów.

www.petro-plus.pl