O NAS AKTUALNOSCI STREFA KLIENTA KONTAKT
i-Petrol Rozwiązania dla rynku paliw. Badania laboratoryjne, szkolenia i dzoradztwo, Ekologiczne aspekty produktów naftowych

Strefa Klienta

Najbardziej efektywnym sposobem zarządzania jest kompleksowa ocena i planowanie działań pod kątem osiągania konkretnych korzyści. Podobnie jak w wielu innych działaniach przedsiębiorstwa, należy postrzegać zarządzanie jakością jako proces trwały i ciągły, pozwalający na planowanie i dający gwarancję spełnienia oczekiwać. Pewne procesy, w tym również jakość, nie stanowi wartości samej w sobie. Dopiero w zestawieniu z innymi elementami funkcjonowania przynosi określone i wymierne korzyści. Zazwyczaj jest głównym walorem, przez pryzmat którego chcielibyśmy być postrzegani przez kontrahentów. Dla każdej nowoczesnej firmy jakość jest atrybutem potęgującym jej wartość. Rozwiązaniem jest przyjęcie określonych zasad i procedur postępowania wspartych dostępną wiedzą. Stosowanie określony narzędzi, począwszy od uzyskania informacji po badania techniczne, umożliwia stworzenie wieloelementowego fundamentu, na którym stabilnie można rozwijać działalność. Firmy posiadające spójny system wartości postrzegane są jako elita biznesu.

Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy zestaw narzędzi mogących wspierać działania na rzecz poprawy jakości. Już niebawem ruszy elektroniczna aplikacja, dzięki której, po zalogowaniu, nasi klienci będą mieli pełny dostęp do informacji związanych z przeprowadzonymi badaniami.

Aplikacja będzie informowała o terminie dostarczenia prób do badań, terminie realizacji, wynikach badań. Jednocześnie stanowić będzie archiwum wyników. Dostęp do aplikacji będzie możliwy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu na każdym rodzaju urządzenia mającego dostęp do Internetu.

Login:
Haslo: