O NAS AKTUALNOSCI STREFA KLIENTA KONTAKT
i-Petrol Rozwiązania dla rynku paliw. Badania laboratoryjne, szkolenia i dzoradztwo, Ekologiczne aspekty produktów naftowych

Badania laboratoryjne

Prowadzenie badań laboratoryjnych wymaga stosowania specjalistycznego wyposażenia przeznaczonego do analiz fizyko-chemicznych. Od doboru właściwych parametrów uzależniona jest prawidłowa praca maszyn nimi zasilanych. Poniżej kilka podstawowych cech eksploatacyjnych, definiujących zastosowanie. Ocena składu frakcyjnego. Znajomość mieszanin występujących w paliwie posiada istotne znaczenie ze względu eksploatacyjnego. Ogólna zasada stanowi, że niskie węglowodory wchodzące w skład badanego produktu odpowiadają za łatwość uruchomienia i rozpoczęcia płynnej pracy. Cięższe zaś, stanowią źródło energii wykorzystywanej podczas jego spalania. Zaburzenia w składzie frakcyjnym, mogą powodować niekorzystne efekty.

Zastosowane dodatki umożliwiają korektę właściwości. Dzięki możliwościom oceny ich występowania możemy przewidzieć zarówno pozytywne jak i negatywne skutki ich użytkowania.

Zanieczyszczenie paliwa. Dzięki badaniom laboratoryjnym możemy ocenić także, czy występujące zanieczyszczenia produktu wpływają niekorzystnie na jego eksploatację. Nadmiar ich występowania może prowadzić do uszkodzeń układów filtracyjnych oraz zasilania urządzeń.

Odporność na starzenie się paliwa. Węglowodory wchodzące w skład paliw i olejów ulegają utlenieniu, czego skutkiem jest niekorzystna zmiana ich właściwości. Odpowiednia ocena umożliwia dobór okresu możliwego magazynowania.

Bezpieczeństwo. Niektóre wyniki badania laboratoryjnego mogą sugerować możliwość występowania zagrożeń. Z tego punktu widzenia należy dobierać tak badane parametry, aby zebrać jak najwięcej informacji o niebezpieczeństwie stosowania produktu.

Badania biologiczne. Występowanie flory w paliwie tworzy niebezpieczne skutki jego użytkowania. Jej rozwój prowadzi do znacznego pogorszenia właściwości użytkowych. Laboratoryjna ocena ich występowania umożliwia właściwą reakcję i całkowite usunięcie zagrożenia ze strony organizmów żywych bytujących w zbiornikach z paliwem.